Katrine Gilleece

FORRETNINGSUTVIKLER

Katrine har det overordnede ansvaret for selskapets moderniserings- og utviklingsprosesser, og hun er ansvarlig for å etablere og følge opp rutiner og løsninger for kunde- og saksreisen. Hun identifiserer og utreder løsninger for kunde- og sakshåndtering samt andre IT-løsninger. Katrine har også ansvaret for opplæring og oppfølging av firmaets ansatte innen disse løsningene.

I tillegg har Katrine ansvaret for firmaets markedsføringskommunikasjon, hjemmesider og sosiale medier. 

ARBEIDSERFARING
fra 2021          Forretningsutvikler, Svensson Nøkleby  
2009-2021      Fagoversetter (engelsk), saksbehandler og prosjektleder, Svensson Nøkleby 
2006-2009      Medisinsk oversetter og prosjektleder, Meditext Translations AS 
2003-2006      Frilansoversetter og -språkspesialist, Irland 
2000-2003      Norsk språkspesialist og oversetter, Lionbridge, Irland 
1999-2000      Fagoversetter engelsk-norsk, P.H. Brink International, Irland 

UTDANNELSE
2015-2016       Jurdist – deltidsstudium i juridisk fagoversettelse, NHH 
1996-1999       Fagoversetterstudiet i engelsk, Høgskolen i Agder 
1996                 Engelsk grunnfag, Universitetet i Bergen 
1994-1995       Forprøver i fransk og fransk grunnfag, Universitetet i Bergen