Katrine Gilleece

FAGOVERSETTER / ADVOKATMEDARBEIDER

Katrine er fagoversetter med engelsk som fremmedspråk, og hun har bodd og arbeidet mange år i utlandet. Hun har tatt etterutdanning i juridisk oversettelse og oversetter dokumenter til og fra engelsk. Hun benyttes også ofte ved korrektur og språkvask av ulike typer tekster, både på engelsk og norsk.

I tillegg har Katrine ansvaret for firmaets markedsføringskommunikasjon, hjemmesider og sosiale medier. 

FAGKOMPETANSE

Oversettelser

ARBEIDSERFARING
fra 2009          Fagoversetter (engelsk), saksbehandler pg prosjektleder, Svensson Nøkleby 
2006-2009      Medisinsk oversetter og prosjektleder, Meditext Translations AS 
2003-2006      Frilansoversetter og -språkspesialist, Irland 
2000-2003      Norsk språkspesialist og oversetter, Lionbridge, Irland 
1999-2000      Fagoversetter engelsk-norsk, P.H. Brink International, Irland 

UTDANNELSE
2015-2016       Jurdist – deltidsstudium i juridisk fagoversettelse, NHH 
1996-1999       Fagoversetterstudiet i engelsk, Høgskolen i Agder 
1996                 Engelsk grunnfag, Universitetet i Bergen 
1994-1995       Forprøver i fransk og fransk grunnfag, Universitetet i Bergen