Hege Flaathen

SAKSBEHANDLER
Hege hjelper bostyrerne med saksbehandlingen av alle krav om dekning under lønnsgarantiordningen ved konkurs, tvangsoppløsning mv. Hun møter de ansatte og orienterer og veileder dem gjennom prosessen, fra utfylling av søknadspapirer til utbetaling av godkjente beløp. 

Hege har også ansvaret for utestående fordringer og innfordring og tvangsinndrivelse. Hun har personlig inkassobevilling og bistår klienter med innfordring av pengekrav. Endelig er hun kvalifisert medhjelper i eiendomsoppgjør og hjelper advokatene med dette. 

ARBEIDSERFARING
fra 2015          Advokatmedarbeider / saksbehandler lønnsgaranti, Svensson Nøkleby 
2008-2015      Seniorkonsulent spes.eng, Sparebanken Øst 
2002-2008      Gruppeleder inkasso og IT-ansvarlig, Skankred Norge AS 
2000-2002      Kredittkonsulent inkasso, Tandem Likviditet AS 
1994-2000      Innfordringssekretær, Lier kommunekasse 
1992-1994      Inkassoansvarlig, Drammen Boligbyggelag 
1979-1992      Diverse roller, Fokus Bank
 

UTDANNELSE
2017                 Medhjelpereksamen oppgjør, Eiendom Norge
2000                 Inkassobevilgning 
1980-1988       Bankakademiet