Haakon Løvaas Haaland

PARTNER

Haakon er rådgiver for privatpersoner, bedrifter, kommuner, borettslag og eierseksjonssameier for spørsmål knyttet til fast eiendom. Haakon har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett hvor han arbeider med regulerings- og byggesaker. Han kommer fra en bakgrunn i offentlig forvaltning som har gitt ham god forståelse for offentlige prosesser, og gjør ham ekstra godt kvalifisert til å bistå klienter i plan- og byggesaker. Haakon utfører også prosessoppdrag for de ulike domstolene, blant annet for jordskifteretten.

 

Haakon har god evne til å forstå klientenes behov og arbeider raskt og målrettet for å finne de beste løsningene. Han holder også jevnlig kurs og seminarer.

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Fast eiendom
Kontraktsrett

ARBEIDSERFARING
fra 2023          Partner, Svensson Nøkleby
2019-2022      Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2015-2018      Advokat, Svensson Nøkleby 
2012-2014      Advokatfullmektig, FØYEN Advokatfirma DA 
2010-2012      Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

UTDANNELSE
2009               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 
2007               Utvekslingsstudier, Hamline University School of Law, St. Paul, Minnesota, USA 

Artikler

Ny dom fra Høyesterett – ansvarlig søker kan bli erstatningsansvarlig overfor tredjepart
Mangelfulle vedtak om dispensasjoner i strandsonen
Høyesteretts dom i sak om rekkefølgekrav i reguleringsplan
Urimelig høye byggesaksgebyrer
Kommuneplanens arealdel: Hvordan kan du påvirke arealbruken i din kommune?
HR-2021-2364-A – Bristende forutsetninger ved utbyggingsavtaler
Ny lovbestemmelse om når kommunen kan gi unntak fra krav ved tiltak på eksisterende byggverk
Nytt lovforslag: Grunneierfinansiering av infrastruktur