Emilie Thunberg Sendstad

SENIORADVOKAT
Emilie arbeider særlig med spørsmål knyttet til entrepriserett, kontraktsrettsrett, fast eiendom og tvisteløsning. Hun bistår både næringslivsklienter og privatpersoner. I perioden mars 2019 til januar 2021 var hun dommerfullmektig i Vestfold tingrett. Hun jobbet da med et bredt spekter av saker, noe som har gitt henne betydelig erfaring med saksgangen for domstolene og de ulike rettsområdene. 

Emilie er en grundig og faglig sterk advokat som er opptatt av at den helhetlige kvaliteten i det hun leverer.

FAGKOMPETANSE
Bygg og entreprise
Kontraktsrett
Fast eiendom


ARBEIDSERFARING
fra 2024           Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2019–2023      Advokat Svensson Nøkleby
2019-2021       Dommerfullmektig i Vestfold tingrett (permisjon fra Svensson Nøkleby)
2016-2019       Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2015                 Trainee, Svensson Nøkleby 
2014                 Trainee, Thommessen Advokatfirma 
2013-2014       Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet i Bergen 
2014                 Praktikant, Kommuneadvokaten i Lier
2013                 Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2015                 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2015                 Utvekslingsopphold, University of Cape Town