Christine Kopland

ADVOKATFULLMEKTIG

Christine Kopland er tilknyttet vårt team innenfor eiendom og entreprise. Hun jobber med alle former for spørsmål rundt eiendom, men særlig med rådgivning, forhandlinger og tvister i forbindelse med byggeprosjekter.

 

Christine ble uteksaminert fra Universitet i Oslo våren 2023, og skrev da masteroppgave om hvilke krav som stilles til kontrollerbar regning i entreprisekontrakter. Hun har under hele studietiden jobbet som studentmedarbeider hos Svensson Nøkleby og har solid og verdifull kjennskap til selskapet.

 

Christine er løsningsorientert, positiv og opptatt av kvalitet i arbeidet sitt.
FAGKOMPETANSE:
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING:
fra 2023 Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2023 Trainee, Svensson Nøkleby
2017–2023

Studentmedarbeider, Svensson Nøkleby


UTDANNELSE:
2023            

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo