Amalie Amundsen

ADVOKATFULLMEKTIG
Amalie Amundsen begynte i stillingen som advokatfullmektig i Svensson Nøkleby i august 2023 etter å ha hatt både traineeopphold og skriveplass hos oss. 

Hun var ferdig på Universitetet i Bergen i 2023, og skrev der sin masteroppgave om rekkevidden av erstatningsansvaret ved forurensning i grunn. 

Amalie skal i første omgang inngå i eiendomsteamet vårt. 
FAGKOMPETANSE:
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING:
fra 2023 Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2023 Skriveplass, Svensson Nøkleby
2022 Trainee, Svensson Nøkleby
2019, 2021 og 2022 Diverse sommervikariater, Fulford Pettersen & Co og TietoEvry

UTDANNELSE:
2017-2020                

Bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen