Agnes Święcka

JURIDISK RÅDGIVER

Agnes Święcka har sin jussutdannelse fra England og er godt i gang med å lære seg norsk. Målet er å jobbe som advokat i Norge med norsk som arbeidsspråk. Parallelt med jusstudiene har hun allerede fått konkret arbeidserfaring fra advokathverdagen i England. Hos Svensson Nøkleby er Agnes ansatt som juridisk rådgiver og bistår oss med en rekke varierte arbeidsoppgaver, både innen forretningsstøtte og innen de ulike faggruppene. Hun hjelper blant annet bostyrerne med saksbehandlingen av lønnsgarantikrav. 


Agnes bistår også med oversettelser til og fra engelsk, og hun behersker i tillegg polsk helt flytende.  

FAGKOMPETANSE

Bygg og enterprise

ARBEIDSERFARING
Fra 2022                  Juridisk rådgiver, Svensson Nøkleby

2019                        Juridisk assistent , Blake Morgan LLP, Chandler’s Ford, England

2018                        Juridisk assistent, Eric Robinson Solicitors, Southampton, England

June 2018                Trainee i Paris Smith LLP, Winchester, England

2015-2018               Utleiemegler, Connells Estate Agents, Winchester, England


UTDANNELSE

Nåværende              Master i Law, The University of Law, England 
2022                         LPC Graduate, The University of Law, England

2019                         Juridisk kandidat i rettsvitenskap, The University of Law, Guildford, England

2015                         Bachelor i rettsvitenskap og bedriftsledelse, University of Winchester, England
 

ANNEN EFARING

Parallelt med jusstudiene har Agnes inntil nylig vært en del av bygg- og entrepriserettsteamet hos Blake Morgan LLP, et landsdekkende advokatfirma i England. Der har hun bistått med juridiske problemstillinger knyttet til tvister og transaksjoner, for eksempel har hun bistått med dokumentsamlinger og utdrag, planleggingsspørsmål, ferdigstillelse av byggekontrakter samt prosessen knyttet til innkjøp av fasadematerialer. Hun hjalp også til med fakturering, kunderelasjonshåndtering og teamets arbeid med forretningsutvikling.
 

Agnes har tidligere også jobbet innen avdelingen for arve- og skifterett ved et advokatfirma i Southampton i  England, og der deltok hun i arbeidet med overgangen til et papirløst kontor. I tillegg har Agnes mange års erfaring med eiendomsforvaltning og løsning av utleietvister.