Veidekkes heleide datterselskap Kynningsrud Fundamentering har inngått endelig avtale om å kjøpe 70 % av aksjene i Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS, Norges største aktør innen brønn- og energiboring.

Båsum Boring har siden starten i 1952 bygget seg opp til å bli ledende i Norge innen boretjenester for energi-/vannbrønner, fundamentering, gjennomboring samt utblokking og rehabilitering av rør uten graving. Selskapet har en årlig omsetning på rundt 150 millioner kroner og 52 ansatte på Krøderen og 8 i søsterselskapet Båsum Trøndelag.

Overtagelsen skjer med virkning fra 15. november 2017. Kjøpesummen utgjør 73,5 millioner kroner.

Les Veidekkes pressemelding her: http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/pressemeldinger/article26181.ece