Den 1. januar 2018 ønsket vi advokat Bjørn Jacobsen velkommen som ny partner i Svensson Nøkleby. Med Bjørn på laget styrker vi vår kompetanse innen både arbeidsrett og personvern.

Bjørn kom fra stillingen som advokat/partner hos Brækhus Advokatfirma i Oslo, og han har tidligere vært advokat i NHO Service og i advokatfirmaet Wiersholm. Bjørn har lang erfaring og bringer med seg spisskompetanse på arbeidsrett. Sammen med advokat og partner Lene Langseth vil han også være vår kontaktperson for alle spørsmål knyttet til det nye personvernregelverket.

Personvernpakken 2018

Den 25. mai 2018 blir EUs nye personvernregler (GDPR-forordningen) norsk lov. Selv om mange forpliktelser allerede følger av dagens personopplysningslov, skjerpes og tydeliggjøres kravene til norske virksomheters behandling av personopplysninger.

Lurer du på hva dette betyr for din bedrift? Ta kontakt med oss.

Spisskompetanse på arbeidsrett

Norsk arbeidsliv endrer seg raskt, og det gjør også de lovene og reglene som regulerer forholdet mellom partene. De siste årene har vi blant annet fått nye bestemmelser om varslingsrutiner og konkurranseklausuler.

Våre advokater kan reglene og vet når de endrer seg. Vi bistår i alle saker som kan oppstå i arbeidslivet.