Uke 24: #VissteDuAt – Det er fortsatt tid til å gjennomføre en omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap i år
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

Mange driver sin virksomhet som et enkeltpersonforetak uten å ha et bevisst forhold til hva dette faktisk innebærer. Flere av disse kan oppnå fordeler ved å endre organisasjonsform fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Særlig gjelder dette for virksomheter som påtar seg økonomisk risiko overfor kunder, samt virksomheter som har flere ansatte.


For at omdanningen skal kunne være skattefri, er det vanligvis en forutsetning at foretaket er stiftet og melding sendt Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. juli i skatteleggingsperioden, og at det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Som følge av tiltakspakke i forbindelse med koronasituasjonen, er fristen i år utsatt til 1. september.

 

Fordeler med et aksjeselskap:

 • Du får trygderettigheter som en vanlig ansatt dersom du ansetter deg selv i det nye aksjeselskapet.
 • Aksjekapitalen kan dekke stiftelsesomkostningene.
 • Betydelig redusert personlig økonomisk ansvar i forhold til det du har i et enkeltpersonforetak.
 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Ingen utbytteskatt før man velger å ta ut penger fra aksjeselskapet, kun selskapsskatt av overskudd.
 • Muligheten for å få flere inn på eiersiden.

 

Ulemper med et aksjeselskap og en omdanningsprosess:

 • Kontrakter med kunder eller andre aktører må endres eller reforhandles. Dette fordi aksjeselskapet vil være en ny juridisk person og ha et nytt organisasjonsnummer.
 • Nytt kundeforhold med banken, det må opprettes nye kontonumre.
 • Du vil starte på nytt overfor merverdiavgiftsregisteret, og må registrere deg når du har fakturert for kr 50 000 som aksjeselskap. Det er mulig å søke om å videreføre en eventuell merverdiavgiftregistrering dersom virksomheten drives uforandret videre.
 • Arbeidsgiveravgift må betales også for egen lønn.
 • Et aksjeselskap har flere regler å forholde seg til, noe mindre frihet og noe mer administrasjon.

 

En omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap kan skje skattefritt ved at et nystiftet aksjeselskap overtar enkeltpersonforetakets virksomhet med eiendeler og gjeld, og trer inn i de skattemessige posisjonene som er knyttet til virksomheten. Det nye aksjeselskapet stiftes med enkeltpersonforetaket som tingsinnskudd. Det vil si at de overførte verdier utgjør aksjekapitalen i det nye selskapet, og du trenger ikke skyte inn kontantinnskudd i forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson