Portrettet: Karoline Nilsson Hollund

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby og hva er det beste ved jobben din?

Jeg jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, konkurranserett, generell EU/EØS-rett og i tillegg generell forretningsjuridisk bistand til selskaper. Det beste med jobben er å bli kjent med mange ulike klienter og lære seg deres bransjer, og ikke minst å arbeide i team med flinke kolleger.
 

Hva skiller denne jobben fra det å være advokat i et stort Oslo-firma? 

Det er mye som er likt. Både i et stort Oslo-firma og hos oss her i SN er det fokus på å arbeide godt i team, man får tidlig ansvar, det er varierte arbeidshverdager, det er organisert opplæring av de ansatte gjennom en egen forretningsadvokatskole og ikke minst mye sosialt opplegg. Selv om det ikke er like mye av sistnevnte i disse tider. En av hovedforskjellene er størrelsen på de faglige miljøene. I et mindre firma er naturligvis de ulike faglige miljøene ofte noe mindre, noe som kan resultere i at man igjen får mer ansvar.

 

Hvilke egenskaper tror du blir viktig for advokatrollen i tiden fremover?

Som forretningsadvokat er det alltid viktig å være interessert i hva som skjer i næringslivet og hva som påvirker klientenes virksomhet. I tiden fremover tror jeg det blir særlig viktig å bistå klientene med å se muligheter i de bransjene som er spesielt utsatt som følge av koronakrisen. 

 

Hvordan var sommerferien din?

Helt topp! Norge er et fint land å feriere i.


Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.