. Personvernpakken 2018

Personvernpakken 2018

Svensson Nøkleby har satt sammen en personvernpakke for små og mellomstore bedrifter for å hjelpe din virksomhet med dette. Pakken inkluderer:

  • Møte hos din bedrift for å kartlegge faktisk behandling av personopplysninger (inntil fire timer). Hvilke personopplysninger håndteres, hvordan samles de inn og hvem har tilgang? Analyse både av dataprogrammer og prosesser, for eksempel kundens kjøp av produkter/tjenester, behandling av data vedrørende ansatte fra søknadsprosess til avvikling av arbeidsforhold.
  • Vurdering av om din bedrift har rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene.
  • Gjennomgang av eksisterende personvernerklæring, samtykkeerklæringer og inntil tre databehandleravtaler.
  • Vi utarbeider eventuell instruks for personvernombud.

Pris: NOK 20 000 (eks mva)


Gjennomgangen av dokumentene omfatter kartlegging av mangler og feil samt forslag til forbedringer og mindre justeringer. Dersom det er behov for å utarbeide dokumentene eller gjøre endringer av et større omfang, avtaler vi dette særskilt før arbeidet igangsettes.

W:
H: