. Styret og ledelsen

Styret og ledelsen

Styret

Styret består av styreleder Bjarte Røyrvik og styremedlemmene Fredrik Edvardsen, Per Karsten Wahl og Andreas B. Vikor.

Administrerende direktør

Administrerende direktør Terje Gundersen er ansvarlig for den daglige driften.
W:
H: