Thea Tveter

ADVOKAT

Thea Tveter var trainee hos Svensson Nøkleby våren 2018, og i januar 2019 kom hun tilbake i stillingen som advokatfullmektig. Fra april 2021 har hun vært ansatt som fast advokat.

Thea er en del av teamet som jobber med næringslivsjuss, og hun jobber i hovedsak for og med ulike typer virksomheter innenfor fagområdene immaterialrett, markedsføringsrett, kontraktsrett og selskapsrett.

 

Thea bistår kunder med utarbeidelse av ulike kommersielle kontrakter. I tillegg rådgir hun kunder i spørsmål om bruk, beskyttelse og forvaltning av immaterielle rettigheter, herunder spørsmål knyttet til varemerker, åndsverk og design. Thea arbeider også med markedsføringsrettslige spørsmål som villedende markedsføring, produktetterligninger, god forretningsskikk, samt markedsføring overfor forbrukere.

FAGKOMPETANSE
Selskapsrett
Kontraktsrett
Immaterialrett og markedsføringsrett

ARBEIDSERFARING

fra 2021                Advokat, Svensson Nøkleby
2019-2021           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby

2018                     Trainee, Svensson Nøkleby

 

UTDANNELSE

2018                 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2017                 Utvekslingsopphold, Eötvös Loránd University (Ungarn)

Artikler

Grensen mellom MLM-virksomhet og ulovlige pyramider
Uke 38: #VissteDuAt – Kan aksjeselskapet gi gaver?
Uke 18: #VissteDuAt – Hvem forplikter aksjeselskapet?
Uke 2: #VissteDuAt – Dette bør du vite om bonus- og incentivordninger for ansatte
Uke 36: #VissteDuAt – Beskytt ditt varemerke!
Uke 40: #VissteDuAt – What´s up i varemerkeretten
#VissteDuAt – Gir coronautbruddet grunnlag for å erklære force majeure?
Uke 40: #VissteDuAt – Fastsettelse av lønn til daglig leder og andre ledende ansatte
Uke 42: #VissteDuAt – Godtgjørelse til styret og krav til noter i årsregnskapet
Uke 34: #VissteDuAt – Hvordan avslutte et styreverv i et aksjeselskap?
Uke 22: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 2: Gjennomføring av generalforsamling
Uke 26: #VissteDuAt – Hva er immaterielle rettigheter?
Uke 20: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 1: Før generalforsamling
Uke 44: #VissteDuAt – Styreansvar i aksjeselskaper
Uke 1: #VissteDuAt - Ny lov om vern av forretningshemmeligheter
Uke 17: #VissteDuAt: Hvordan håndtere inngrep i immaterielle eneretter?
Uke 21: #VissteDuAt – Hvilke krav kan stilles til aksjeeiere og deres egenskaper?
Uke 25: #VissteDuAt - Hvordan fungerer ulovlige pyramidespill?
Uke 33: VissteDuAt - Foretaksstraff og krav til subjektiv skyld
Uke 35: #VissteDuAt – Dette bør du vite om kundeklausuler i arbeidsforhold
Uke 48: VissteDuAt - Beskyttelse mot produktetterligning i markedsføringsloven
Uke 4: VissteDuAt - Dette betyr åpenhetsloven for din virksomhet
Uke 8: #VissteDuAt – Samtykke til eierskifte 2
Uke 14: #VissteDuAt - Hvordan påvirker Russlands invasjon av Ukraina norske virksomheter?
Uke 17: #VissteDuAt - EUs forslag til direktiv for virksomheters aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter, klima og miljø – hva nå?