Nina Andresen

SENIORADVOKAT
Nina arbeider mye med veiledning og rådgivning i saker som gjelder familieforhold og arvespørsmål. Hun utarbeider avtaler, som ektepakter, skifteavtaler, testamenter og samværsavtaler, og hun gir råd ved skilsmisse og oppløsning av samboerskap. Nina arbeider også med personskadeerstatning, da særlig med voldsoffererstatning.

Nina har mange oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker, og hun er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun tar også oppdrag som forsvarer. Omfattende prosedyreerfaring, en variert bakgrunn og stor arbeidskapasitet gjør Nina til en etterspurt rådgiver både for privatpersoner og bedrifter. 

 

FAGKOMPETANSE

Familie, arv og skifte
Strafferett
Tvisteløsning og prosedyre
Voldsoffererstatning

ARBEIDSERFARING
fra 2017          Fast bistandsadvokat ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett
fra 2016          Advokat, Svensson Nøkleby
2013-2016      Politiadvokat, Asker og Bærum/Oslo politidistrikt
2012-2013      Politifullmektig, Asker og Bærum politidistrikt
2010-2012      Dommerfullmektig, Drammen tingrett
2007-2010      Førstekonsulent, Utlendingsnemnda
 

UTDANNELSE
2014               Advokatbevilling
2007               Cand. jur