Mona Marthinussen

SENIORADVOKAT
Mona Marthinussen bistår primært bedrifter og privatpersoner med spørsmål og problemstillinger knyttet til fast eiendom, herunder avhending og bustadoppføring. Hun rådgir også bedrifter som har spørsmål i forbindelse med offentlige anskaffelser, kontrakter og arbeidsrett, og hun prosederer jevnlig saker for domstolene.  

Mona har tidligere arbeidet med de fleste fagområder og er alltid engasjert og opptatt av å forstå kundens behov. Hun har derfor en bred og allsidig grunnkompetanse i tillegg til at hun har gode analytiske evner. Dette gjør henne særdeles godt rustet for å finne gode løsninger for ettertiden.  

Fra mars 2020 er hun i permisjon i 2 år for å jobbe som dommerfullmektig ved Fredrikstad tingrett. 

FAGKOMPETANSE
Fast eiendom
Offentlige anskaffelser
Kontraktsrett
Arbeidsrett

ARBEIDSERFARING

fra 2020         Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2018-2019     Advokat, Svensson Nøkleby

2016-2018     Advokat og partner, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS

2014-2016     Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS

2013               Saksbehandler i NAV, Fjell kommune

 

UTDANNELSE

2016              Advokatbevilling

2008-2013    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2012-2013    Utveksling ved University of Cape Town