Marie Klostereng Eid

SENIORADVOKAT

Marie inngår i Svensson Nøklebys sektorgruppe for eiendom, og jobber som rådgiver for virksomheter og privatpersoner med spørsmål knyttet til fast eiendom og kontraktsrett. Hun jobber hovedsakelig med spørsmål knyttet til tingsrett og ekspropriasjon, samt saker som gjelder kjøp/salg av ny og brukt bolig. Marie utfører prosessoppdrag for domstolene, blant annet for jordskifteretten.

I tillegg har Marie eiendomsmeglerforsikring og tillatelse fra Finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling, og hun påtar seg oppgjørsoppdrag

Marie er en omgjengelig og tydelig rådgiver og formidler, og hun har gjennom mange år vært ekstern sensor for sensurering av masteroppgaver for studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen. Hun er også ekstern sensor ved NMBU LANDSAM, Institutt for eiendom og juss, for fagene spesiell forvaltningsrett og skjønnsprosess samt masteroppgaver innen samme tema.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom
Kontraktsrett
Bygg og entreprise
Ekspropriasjon

ARBEIDSERFARING
fra 2020          Ekstern sensor, NMBU LANDSAM, Institutt for eiendom og jus
fra 2019          Senioradvokat, Svensson Nøkleby 
2019-2020      Eiendomsforvalter, Ås kommune (i permisjon fra Svensson Nøkleby)
2017-2019      Advokat, Svensson Nøkleby
2012-2020      Ekstern sensor, Det juridiske fakultet, Bergen
2011-2017      Advokatfullmektig/advokat, Deloitte Advokatfirma Oslo 

UTDANNELSE
2013              Advokatbevilling
2010              Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen