Marianne Aanes Stenstvedt

PARTNER

Marianne er forretningsjuridisk rådgiver for selskaper innen ulike bransjer. Hun sørger for at de rette dokumentene utarbeides når selskaper skal stiftes eller oppløses, kjøpes eller selges, fisjoneres eller fusjoneres, eller når de skal omorganiseres. Hun tar også ansvar for hele prosessen når avtaler skal utarbeides, forhandles og gjennomføres, og hun deltar ved gjennomgang av selskaper (due diligence).

Marianne er en grundig og dyktig rådgiver og en viktig del av teamet som jobber med selskaper.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Transaksjoner
Kontraktsrett
Restrukturering og insolvens

ARBEIDSERFARING
fra 2016         Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2011-2016     Advokat, Svensson Nøkleby
2008-2011     Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2009              Selskapsrett valgfag, Universitetet i Oslo
2008              Internasjonale valgfag, Bond University, Australia
2008              Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler

Uke 32: #VissteDuAt – Hvordan velges selskapets styre og hvilke krav stilles til styremedlemmene?
Forslag til endringer i aksjeloven § 3-8
Uke 22: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 2: Gjennomføring av generalforsamling
Uke 20: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 1: Før generalforsamling
Uke 14: #VissteDuAt – Starte egen virksomhet? Slik unngår du de klassiske fallgruvene.
Uke 10: #VissteDuAt – Slik starter du et aksjeselskap
Forenklinger i aksjelovene fra nyttår
Uke 12: #VissteDuAt – Hva kan selskapet hete?
Aksjeloven § 8-10: Lovforslag til behandling