Marianne Aanes Stenstvedt

PARTNER

Marianne er forretningsjuridisk rådgiver for selskaper innen ulike bransjer. Hun sørger for at de rette dokumentene utarbeides når selskaper skal stiftes eller oppløses, kjøpes eller selges, fisjoneres eller fusjoneres, eller når de skal omorganiseres. Hun tar også ansvar for hele prosessen når avtaler skal utarbeides, forhandles og gjennomføres, og hun deltar ved gjennomgang av selskaper (due diligence).

Marianne er en grundig og dyktig rådgiver og en viktig del av teamet som jobber med selskaper.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Transaksjoner
Kontraktsrett
Restrukturering og insolvens

ARBEIDSERFARING
fra 2019         Partner, Svensson Nøkleby   
2016-2019     Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2011-2016     Advokat, Svensson Nøkleby
2008-2011     Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2009              Selskapsrett valgfag, Universitetet i Oslo
2008              Internasjonale valgfag, Bond University, Australia
2008              Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler

Utsatte frister for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling
Ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. erstatter forskrifter etter koronaloven
Forskrift om unntak fra vedtektsbestemt frist for ordinær generalforsamling
Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling
Viktige endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
Eurojuris Informerer nr. 3 2019
Forslag til endringer i aksjeloven § 3-8
Forenklinger i aksjelovene fra nyttår
Aksjeloven § 8-10: Lovforslag til behandling
Uke 34: #VissteDuAt – Når foreligger forkjøpsrett til aksjer?
Uke 24: #VissteDuAt – Det er fortsatt tid til å gjennomføre en omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap i år
Uke 42: #VissteDuAt – Har du krav på utbytte fra aksjeselskapet?
Uke 32: #VissteDuAt – Hvordan velges selskapets styre og hvilke krav stilles til styremedlemmene?
Uke 4: #VissteDuAt - Selge virksomheten? Dette bør du tenke på. (Norwegian Only)
Uke 12: #VissteDuAt – Hva kan selskapet hete?
Uke 14: #VissteDuAt – Starte egen virksomhet? Slik unngår du de klassiske fallgruvene.
Uke 10: #VissteDuAt – Slik starter du et aksjeselskap
Uke 22: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 2: Gjennomføring av generalforsamling
Uke 20: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 1: Før generalforsamling
Uke 32: #VissteDuAt – Ledelsens opplysningsplikt i aksjeselskaper
Uke 48: #VissteDuAt – Utbetaling til daglig leder fra et aksjeselskap – lån eller lønn?
Uke 9: VissteDuAt - Utsending av nyhetsbrev som markedsføring
Uke 11: #VissteDuAt - Hva er en due dilligence?
Uke 21: #VissteDuAt – Hvilke krav kan stilles til aksjeeiere og deres egenskaper?
Uke 23: #VissteDuAt - Ny standardavtale for overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS
Uke 31: #VissteDuAt - Forslag til ny ekomlov og litt om bruk av informasjonskapsler
Uke 39: #VissteDuAt - Likestilling av fysiske og elektroniske møter i foretakslovgivningen
Uke 52: #VissteDuAt: Endringer i aksjelovene fra nyttår
Uke 6: #VissteDuAt - Samtykke til eierskifte
Uke 8: #VissteDuAt – Samtykke til eierskifte 2