Lisa Urke Hennum

ADVOKATFULLMEKTIG
Lisa Urke Hennum er advokatfullmektig med erfaring fra ulike forretningsjuridiske områder som selskapsrett, personvern, kontraktrett og IPR. Hos Svensson Nøkleby jobber hun hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger for næringskunder innen ulike bransjer. 

FAGKOMPETANSE
Selskapsrett
Kontraktsrett
Personvern

ARBEIDSERFARING

fra 2019           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2017                 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2015                 Trainee, Wiersholm
2014                 Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS
 

UTDANNELSE
2016                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2016                Utveksling, Sydney Law School 
2014                Bachelorgrad i rettsvitenskap, Høyskolen i Buskerud