Lene Langseth

PARTNER

Lene veileder bedrifter når det gjelder reglene for offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter, særlig varemerkereglene og markedsføringsrett. Hun involveres også i tvistesaker om brudd på disse reglene. Nå bruker hun mye av tiden sin på å hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene i den nye personvernloven, og hun har holdt en lang rekke foredrag om emnet. 

I tillegg oppnevnes Lene jevnlig som bostyrer i konkurs av de lokale tingrettene. Hun har opparbeidet seg svært god erfaring med bobehandling og håndtering av økonomiske problemer i virksomheter. I juni 2019 holdt hun også foredrag innenfor konkurs i regi av Juristens Utdanningssenter.

FAGKOMPETANSE

Restrukturering og insolvens
Immaterialrett og markedsføringsrett
Offentlige anskaffelser
Teknologirett
Personvern

ARBEIDSERFARING
fra 2015          Partner, Svensson Nøkleby 
2010-2015      Advokat, Svensson Nøkleby 
2008-2010      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2007-2008      Førstekonsulent, Mattilsynet,

UTDANNELSE
2010               Advokatbevilling
2006               Mastergrad i rettsvitenskap

KOMPETANSE:

► Restrukturering og insolvens
► Immaterialrett og markedsføringsrett
► Offentlige anskaffelser
► Tekonologirett 
► Personvern


 

Kontaktinformasjon

T: +47 950 68 648