Lene Langseth

PARTNER

Lene veileder bedrifter når det gjelder reglene for offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter, særlig varemerkereglene og markedsføringsrett. Hun involveres også i tvistesaker om brudd på disse reglene. Nå bruker hun mye av tiden sin på å hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene i den nye personvernloven, og hun har holdt en lang rekke foredrag om emnet. 

I tillegg oppnevnes Lene jevnlig som bostyrer i konkurs av de lokale tingrettene. Siden 2012 har hun behandlet nærmere 200 boer, og hun har møtt en lang rekke forskjellige konkursskyldnere med empati og forståelse.

FAGKOMPETANSE

Restrukturering og insolvens
Immaterialrett og markedsføringsrett
Offentlige anskaffelser
Teknologirett
Personvern

ARBEIDSERFARING
fra 2015          Partner, Svensson Nøkleby 
2010-2015      Advokat, Svensson Nøkleby 
2008-2010      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2007-2008      Førstekonsulent, Mattilsynet,

UTDANNELSE
2010               Advokatbevilling
2006               Mastergrad i rettsvitenskap

KOMPETANSE:

► Restrukturering og insolvens
► Immaterialrett og markedsføringsrett
► Offentlige anskaffelser
► Tekonologirett 
► Personvern


 

Kontaktinformasjon

T: +47 950 68 648