Leif O. Haugen

SENIORADVOKAT

Leif har omfattende erfaring fra både nasjonal og internasjonal forretningsjuridisk rådgivning. I mer enn 10 år var han tilknyttet KONGSBERG, Norges ledende industri- og teknologikonsern, der han løste juridiske problemstillinger knyttet til alle typer kontrakter, anskaffelses- og tilbudsprosesser, oppkjøp, IPR, konkurranserett, compliance og anti-korrupsjonsarbeid, mv.

Leif har gjennom sin varierte bakgrunn utviklet en god forretningsforståelse og gode analytiske evner. Han arbeider mye med forebyggende rådgivning og liker å jobbe tett på kunden for å løse sakene tidlig. 

FAGKOMPETANSE

Kontraktsrett
Selskapsrett
Restrukturering og insolvens
Transaksjoner
Immaterialrett og markedsføringsrett

Tvisteløsning 

ARBEIDSERFARING
fra 2017          Senioradvokat Svensson Nøkleby 
2006-2016      Advokat/Senior Legal Counsel, Kongsberg Defence & Aerospace AS og
                         Kongsberg-Gruppen ASA 
2001-2006      Advokat/fast advokat, Grette 
2000-2001      Advokatfullmektig, Ness & Co 
1999-2000      Dommerfullmektig, Hammerfest tingrett 
1997-1999      Juridisk rådgiver, Oslo kemnerkontor 

UTDANNELSE
2001               Advokatbevilling,
1997               Juridisk embetseksamen