Karoline Nilsson Hollund

ADVOKAT (I PERMISJON)

Karoline er tilknyttet vårt team for næringslivsjuss. Hun har bred kompetanse innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett, generell forvaltningsrett, handelsrett, konkurranserett (inkludert fusjonskontroll), med regulatoriske spørsmål og generell forretningsjuridisk rådgivning. Hun har også erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, som varehandelen, mat og næringsmidler, transportsektoren, helse- og legemiddelsektoren, energisektoren og bygg- og anleggsbransjen.

Karoline har meget god kjennskap til anskaffelsesregelverket, både fra klassisk sektor og forsyningssektoren. Hun har bistått leverandører og oppdragsgivere i alle faser av en anskaffelse, fra planlegging av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt, i kontraktsoppfølgningsfasen og med eventuelle klager og tvister i rettssystemet. Videre har hun jevnlig bistått både norske og utenlandske selskaper med gjennomføringen av transaksjoner, herunder med melding til konkurransemyndighetene og due diligence (selskapsgjennomgang).

Karoline er opptatt av å være en effektiv, løsningsorientert og tilgjengelig samarbeidspartner.

FAGKOMPETANSE
Offentlige anskaffelser
Konkurranserett
Kontraktsrett
Bygg og entreprise
Transaksjoner
EU/EØS-rett

 

ARBEIDSERFARING
fra 2020           Advokat, Svensson Nøkleby
2018-2020       Fast advokat, Thommessen (Oslo)
2018                 Juridisk rådgiver, Sporveien (utplassering via Thommessen april-juni)
2015                 Juridisk rådgiver, Nordea Bank (utplassering via Thommessen oktober-november)
2015-2017       Advokatfullmektig, Thommessen (Oslo)
2013-2015       Advokatfullmektig, Albaran
2011-2013       Diverse traineeopphold: Schjødt, Fulford Pettersen, Simonsen Vogt Wiig og
                          Wikborg Rein
 

UTDANNELSE
2019                Advokatbevilling
2015                Prosjektledelse, Høyskolen i Molde
2008-2013      Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2013                Intensive English, Business English, Kaplan International New York                

Artikler

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen
Lov om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker
Konkurransereglene under koronakrisen - OPPDATERT
Guide til søknad om kontantstøtte - OPPDATERT
Garantiordningen utvidet til å gjelde større bedrifter
Koronavirus og økonomisk nødhjelp – forholdet til statsstøttereglene
ESA har godkjent myndighetenes tiltakspakke for norsk luftfart
Forslag om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker
Offentlige anskaffelser og koronakrisen – tips til oppdragsgivere og leverandører
Offentlige anskaffelser – handlingsrom i møte med koronaviruset - OPPDATERT
EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet
Uke 8: #VissteDuAt – Om dialog og avklaring etter tildeling av kontrakt