Karoline Nilsson Hollund

ADVOKAT

Karoline har særlig erfaring med offentlige anskaffelser, konkurranserett, kontraktsrett, handelsrett, generell forvaltningsrett og regulatoriske spørsmål. Hun har erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, som varehandel, mat og næringsmidler, transport, helse og legemidler, energi, avfall og bygg og anlegg.

Karoline har om lag 10 års erfaring med anskaffelsesregelverket, både klassisk sektor og forsyningssektoren, samt anskaffelser til forsvarssektoren. Hun bistår leverandører og oppdragsgivere i alle faser av en anskaffelse, fra planlegging av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt, med tilbudsutarbeidelse og strategiske valg i denne sammenheng, i kontraktsoppfølgningsfasen og med eventuelle klager og tvister i rettssystemet, samt utredning av juridiske spørsmål.

Karoline har også lang erfaring med konkurranserettslige spørsmål og prosesser, samt generell EU/EØS-rett. I denne sammenheng har hun særlig erfaring med gjennomføring av både nasjonale og internasjonale foretakssammenslutninger og transaksjoner, blant annet melding til konkurransemyndighetene og due diligence (selskapsgjennomgang).
 

Gjennom mange år med transaksjonsarbeid har Karoline gjennomgått og vurdert en rekke kontrakter, og på denne bakgrunn opparbeidet seg solid kompetanse innen kontraktsrett, særlig leverandørkontrakter.

 

Videre har hun erfaring med å bistå klienter med regulatoriske spørsmål, blant annet innenfor Life Sciences- og helsebransjen (typisk markedstilgang og markedsføring av legemidler, ivaretakelse av industriens interesser og rettigheter overfor offentlige myndigheter, og regulatoriske spørsmål knyttet til legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler).


Karoline er opptatt av å være en effektiv, løsningsorientert og tilgjengelig samarbeidspartner.

FAGKOMPETANSE
Offentlige anskaffelser
Konkurranserett
Kontraktsrett

 

ARBEIDSERFARING
fra 2020           Advokat, Svensson Nøkleby
2018-2020       Fast advokat, Thommessen (Oslo)
2018                 Juridisk rådgiver, Sporveien (utplassering via Thommessen april-juni)
2015                 Juridisk rådgiver, Nordea Bank (utplassering via Thommessen oktober-november)
2015-2017       Advokatfullmektig, Thommessen (Oslo)
2013-2015       Advokatfullmektig, Albaran
2011-2013       Diverse traineeopphold: Schjødt, Fulford Pettersen, Simonsen Vogt Wiig og
                          Wikborg Rein
 

UTDANNELSE
2019                Advokatbevilling
2015                Prosjektledelse, Høyskolen i Molde
2008-2013      Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2013                Intensive English, Business English, Kaplan International New York                

Artikler

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen
Lov om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker
Konkurransereglene under koronakrisen - OPPDATERT
Guide til søknad om kontantstøtte - OPPDATERT
Garantiordningen utvidet til å gjelde større bedrifter
Koronavirus og økonomisk nødhjelp – forholdet til statsstøttereglene
ESA har godkjent myndighetenes tiltakspakke for norsk luftfart
Forslag om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker
Offentlige anskaffelser og koronakrisen – tips til oppdragsgivere og leverandører
Offentlige anskaffelser – handlingsrom i møte med koronaviruset - OPPDATERT
EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet
Uke 8: #VissteDuAt – Om dialog og avklaring etter tildeling av kontrakt
Uke 2: #VissteDuAt – Leieavtaler er omfattet av fusjonsreglene
Uke 19: VissteDuAt - Om konkurransebegrensende samarbeid
Åpenhetsloven - en kort innføring og fem tips
Grensen mellom leiekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i anskaffelsesregelverket
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli
Regjeringen foreslår skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser