Karina Johnsen

ADVOKAT
Karina er en del av vårt team innen familie, arv og skifte. Hun hjelper privatpersoner med å planlegge og lage avtaler for fremtiden i form av testamenter, ektepakter, samboeravtaler, arveavtaler mv. Hun er en lyttende rådgiver som svarer på spørsmål og gir anbefalinger når det gjelder arv og ekteskapsloven. 

Ved siden av jobben hos Svensson Nøkleby er Karina medlem i Amnesty International Norges juristgruppe der hun blant annet skriver høringsuttalelser på vegne av Amnesty Norge. 

FAGKOMPETANSE
Familie, arv og skifte

ARBEIDSERFARING
fra 2020               Advokat, Svensson Nøkleby
2017-2020           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby


UTDANNELSE
2016                 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014                 Bachelor i juss, Høgskolen i Lillehammer