Jorun Huseby

ADVOKATMEDARBEIDER
Jorun har mer enn 40 års erfaring som advokatmedarbeider, og hun er en viktig og omsorgsfull tilrettelegger for advokatene i deres travle hverdag. I tillegg til tradisjonelt skrivearbeid avlaster hun advokatene med små og store praktiske oppgaver, som for eksempel utarbeidelse av juridiske utdrag og opprettelse av nye saker. 

ARBEIDSERFARING
fra 1976           Advokatsekretær, Dagfinn Huseby (senere innfusjonert i Svensson Nøkleby)
 

UTDANNELSE
1982                 Drammen Handelsgym sos.øk/markedsføring/rettslære,
1972                 Ex. phil