Jonas Melander Hansen

ADVOKATFULLMEKTIG

Jonas Melander Hansen var trainee hos Svensson Nøkleby i 2018 og kom tilbake som advokatfullmektig i juni 2020.

 

Jonas er en del av næringslivsteamet og jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger. Jonas er opptatt av å finne de gode løsningene, og han jobber effektivt og målrettet for å oppnå dette.

FAGKOMPETANSE
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING

fra 2020          Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2020                Skriveplass, Svensson Nøkleby

2019-2020      Saksbehandler, Inkassobyrået Conecto AS
2018                Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2020               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo