Ivar Strømsjordet

PARTNER
Ivar er en rutinert juridisk rådgiver med årelang erfaring innen særlig bobehandling, arvespørsmål og problemstillinger knyttet til borettslag og eierseksjonssameier. Han er også forretningsfører for borettslag og legater/stiftelser.

Ivar oppnevnes som bostyrer både for konkursboer og dødsboer, og han har i løpet av sin lange karriere behandlet mange svært store og komplekse konkursboer med mange ansatte. I tillegg benyttes han som voldgiftsdommer.

FAGKOMPETANSE

Borettslags- og eierseksjonsrett
Familie, arv og skifte
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett
Voldgiftsdommer

ARBEIDSERFRARING
fra 1983          Partner, Svensson Nøkleby
1980-1981      Amanuensis, Universitetet i Oslo 
1981-1983      Dommerfullmektig, Lier, Røyken og Hurum Herredsrett 

UTDANNELSE
1983               Advokatbevilling,
1980               Juridisk embetseksamen