Inger Wold Larsen

ADVOKATMEDARBEIDER
Inger har lengre fartstid enn noen annen i Svensson Nøkleby, og hun kan vise til 50 års erfaring i advokatenes tjeneste. Hun er en pålitelig og omgjengelig medarbeider som avlaster advokatene med små og store praktiske gjøremål i en hektisk hverdag. Arbeidsoppgavene hennes omfatter blant annet utarbeidelse av juridiske utdrag. Hun er også kvalifisert medhjelper i eiendomsoppgjør og hjelper advokatene med dette.

ARBEIDSERFARING
fra 1968           Advokatsekretær hos advokatene Berg og Krog
                         (senere innfusjonert i Svensson Nøkleby)  
 

UTDANNELSE
1990-1992      Gjerdes Handelsskole, Videregående skole 
1992                Ex phil