Endre Bakke Arntzen

ADVOKAT
Endre inngår i konkurs- og insolvensteamet hos Svensson Nøkleby. Han deltar i det alminnelige boarbeidet, der han blant annet gjennomgår virksomhetens økonomi, vurderer styreansvar og selger eiendeler. Han involveres også ved restrukturering, når det er behov for å omstille virksomheten for å styrke økonomien.

For øvrig bistår Endre ved utarbeidelse av aksjekjøpsavtaler, i due diligence-prosesser og ved vurderinger knyttet til pant/heftelser. Han rådgir også bedrifter når det gjelder konkurranseloven, og bidrar med vurdering av markedsposisjon, dominerende stilling osv. 

FAGKOMPETANSE
Restrukturering og insolvens
Konkurranserett
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING
Fra 2016         Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2015               Trainee, Svensson Nøkleby
2014-2015     Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet UiB
2013-2014     Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet UiB
2013               Trainee, Advokatfirmaet PwC

UTDANNELSE
2016               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2015-2016     LLM (Master of Law), King’s College London