Elise Wedel-Jarlsberg

ADVOKATFULLMEKTIG (I PERMISJON)

Elise arbeider hovedsakelig med straffesaker. Hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og som bistandsadvokat. Hun kan blant annet bistå under etterforskningen av en straffesak og i forbindelse med domstolsbehandling.


Elise har dessuten holdt flere kurs om temaet advokatetikk, blant annet om reglene om taushetsplikt, interessekonflikt og generelt om regler for god advokatskikk og disiplinærsystemet.

FAGKOMPETANSE
Strafferett

ARBEIDSERFARING
fra 2018          Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2016-2017      Advokatfullmektig, Advokatforeningen
2014-2015      Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet i Bergen 
2013                Trainee, Advokatfirmaet Lund & Co DA 
2013                Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 
 

UTDANNELSE
2015                Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2014                Utvekslingsopphold, University of Glasgow