Christer Almquist

SENIORADVOKAT

Christer er en tilgjengelig og engasjert rådgiver innen forretningsjuss, og særlig bistår han selskaper som befinner seg i krevende situasjoner, som ved restrukturering, gjeldsordning og konkurs. Han har mye erfaring i å hjelpe kreditorer og selskaper med sikring av kreditorinteresser, som for eksempel inndrivelse av pengekrav, pant og kausjoner, og han oppnevnes regelmessig av tingretten som bostyrer i konkursbo. Christer benyttes også som rådgiver for styremedlemmer i selskaper og ved styreansvarssaker.
 

Christer er sektorleder for vår insolvens- og konkursavdeling og faggruppeleder for konkurs- og insolvensgruppen i Eurojuris Norge. Christer er også tidligere leder for Advokatforeningen Buskerud krets.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Restrukturering og insolvens


ARBEIDSERFARING
2016                 Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2012                 Advokat, Svensson Nøkleby
2011                 Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2008–2011      Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS
 

UTDANNELSE
2008                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012                Advokatbevilling