Christer Almquist

SENIORADVOKAT
Christer er en del av konkurs- og insolvensteamet, og han oppnevnes regelmessig av tingretten som bostyrer. Han er også en erfaren rådgiver for bedrifter som har behov for å restrukturere for å få virksomheten på rett kjøl igjen. I tillegg arbeider Christer med personskadeerstatning, og han hjelper privatpersoner som ønsker å søke erstatning etter yrkesskade, pasientskade eller trafikkskade.

Christer er en engasjert og tilgjengelig rådgiver, og han er også leder i Advokatforeningen Buskerud Krets. 

FAGKOMPETANSE

Forsikring og erstatning, herunder personskadeerstatning
Restrukturering og insolvens
Strafferett

ARBEIDSERFARING
2016                 Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2012                 Advokat, Svensson Nøkleby
2011                 Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2008–2011      Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS
 

UTDANNELSE
2008                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012                Advokatbevilling