Bjørn Jacobsen

PARTNER
Bjørn er en etterspurt rådgiver innen arbeidsrett for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Han er en erfaren forhandler som involveres når arbeidsavtaler skal inngås og i situasjoner der arbeidsgiver og arbeidstaker ofte står langt fra hverandre, som ved opphør av arbeidsforhold. Den siste tiden har han dessuten brukt mye tid på å veilede bedrifter når det gjelder personvern og bedrifters bruk av personopplysninger. 

Bjørn er en god og tydelig formidler, og han benyttes ofte som foredragsholder, veileder og sensor innen arbeidsrett. Han har også holdt en rekke foredrag og kurs om de nye personvernreglene. 

FAGKOMPETANSE

Arbeidsrett
Tvisteløsning og prosedyre
Personvern

ARBEIDSERFARING
fra 2018          Partner, Svensson Nøkleby
2011-2018      Partner, Brækhus advokatfirma
2009-2011      Advokat, NHO Service
2007-2009      Advokat, Wiersholm advokatfirma
2006-2007      Dommerfullmektig, Valdres tingrett
2002-2006      Advokatfullmektig, Wiersholm advokatfirma
2000-2001      Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

UTDANNELSE
2004               Advokatbevilling
2002               Juridisk embetseksamen