Andrea Wisløff

PARTNER
Andrea har betydelig prosedyreerfaring og jobber først og fremst med strafferett og arbeidsrett. Etter mange år som politiadvokat har hun solid og bred erfaring innen strafferett og jobber både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har også erfaring som både dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer. Andrea er i tillegg en viktig del av vårt team av arbeidsrettstadvokater, og hun rådgir både bedrifter og privatpersoner i alle problemstillinger som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Andrea er en energisk, tilgjengelig og engasjert advokat og rådgiver, og siden 2016 har hun vært fast forsvarer ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun har også flere styreverv.

FAGKOMPETANSE

Arbeidsrett
Strafferett
Tvisteløsning og prosedyre

ARBEIDSERFARING
fra 2016          Fast forsvarer ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett
fra 2016          Partner, Svensson Nøkleby 
2014-2015      Advokat, Svensson Nøkleby 
2013-2014      Konstituert tingrettsdommer, Drammen tingrett
2011-2013      Dommerfullmektig, Drammen tingrett,
2007-2011      Politiadvokat 2 – faglig leder for vold, sedelighet og menneskehandel,
                         Asker og Bærum politidistrikt 
2003-2007      Politiadvokat, Asker og Bærum politidistrikt 
2002-2003      Politifullmektig, Østfold politidistrikt 
2002                Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
 
UTDANNELSE
2006               Advokatbevilling
2001               Cand. jur.