Koronaviruset – råd til bedrifter og arbeidsgivere

Spredningen av korornaviruset utfordrer nå dagliglivet og derfor også arbeidslivet. I tillegg til utfordringene knyttet til handels- og vareleveranser, transport, møtevirksomhet mv., påvirker situasjonen også forholdene internt på arbeidsplassen.

Regjeringen har varslet endringer i lovverket (permitteringer og skatt) for å lette situasjonen for virksomhetene, og mange etterspør hva som er handlingsrommet med hensyn til egne ansatte. Spørsmålene og utfordringene er mange, og vi ønsker å gi noen påminnelser om viktige utgangspunkter.
 

Advokat og partner Per Karsten Wahl er spesialisert innen arbeidsrett, og her kan du lese hans tips og råd til arbeidsgivere: Koronaviruset - tips til arbeidsgivere

Les også siste utgave av #VissteDuAt som omhandler koronautbruddet som grunnlag for å erklære force majeure: Gir coronautbruddet grunnlag for å erklære force majeure?

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.