. Tvisteløsning og prosedyre
Main Image

Tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater håndterer tvister både i og utenfor rettssalen og har god innsikt i ulike strategier, risikomomenter og relevante problemstillinger i denne forbindelse. Målet er alltid å finne frem til gode løsninger, og advokatene vurderer derfor om det finnes alternative tvisteløsninger, som forhandlinger eller megling, som vil være bedre for klienten.

W:
H: