. Skatt og avgift
Main Image

Skatt og avgift

Vi bistår selskaper og næringsdrivende med løpende skatte- og avgiftsrådgivning og gir råd ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner og disposisjoner. Vi bistår også skatteytere i saker der skattemyndighetene er motpart, f.eks. ved bokettersyn, i endrings- og klagesaker og ved prosesser for domstolene.

W:
H: