. Personskadeerstatning
Main Image

Personskadeerstatning

Med personskadeerstatning mener vi alle typer saker der en person er blitt påført skade eller sykdom som kan utløse erstatning eller andre typer offentlige ytelser. Ofte er personskader dekket av en forsikring, men om det ikke foreligger en forsikring, betyr ikke det at du er rettsløs etter en personskade. Du kan selv fremme krav om erstatning overfor skadevolder etter alminnelige ulovfestede erstatningsregler.

Les mer om de vanligste personskadetypene ved å klikke videre her:
►  Trafikkskade
►  Yrkesskade
►  Pasientskade
►  Voldsoffer
►  Erstatning for tap av forsørger

Vi tilbyr en gratis uforpliktende vurdering av din personskadesak.
Ring oss på 32 25 55 00 eller ta kontakt via skjemaet under.
W:
H: