. Offentlige anskaffelser
Main Image

Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser inneholder detaljerte og til dels kompliserte regler om hvordan offentlige myndigheter skal gå frem ved kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Det gjelder et grunnleggende prinsipp om at offentlige innkjøp skal gjennomføres basert på en konkurranse i markedet for å sikre at kontrakten inngås med den leverandøren som kan levere riktig vare til lavest mulig pris.
 

Vi hjelper med følgende:
 

  • Kvalitetssikring av leverandørens tilbud slik at tilbudet tilfredsstiller oppdragsgivers konkurransegrunnlag og kravene i henhold til lov og forskrift
  • Rådgivning ved oppdragsgivers valg av anskaffelsesprosedyrer og krav til konkurransegrunnlag
  • Bistand til oppdragsgiver/leverandør under forhandlinger og i evalueringsprosessen
  • Klage til KOFA eller annen tvisteløsning
W:
H: