Main Image

Førstevalget for næringslivet

Næringslivet blir stadig mer spesialisert, og aktørene må manøvrere i et komplekst og uoversiktlig landskap, der tempoet øker jevnt og trutt. Med den utviklingen øker også behovet for gode eksterne rådgivere, som kan gi løpende råd og kvalitetssikre virksomhetens valg. 

Svensson Nøkleby er regionens største forretningsjuridiske advokatfirma. Våre advokater er tilgjengelige når ledere og næringslivet trenger en støttespiller som kan se på virksomheten med nye og objektive øyne. Ofte er de gode løsningene nærmere enn du tror. 
 

Gode råd – når du trenger det
Svensson Nøklebys advokater er rådgivere og gode samtalepartnere for ledere og næringslivet. Vi skal være førstevalget og den du kan stole på, enten du har spørsmål om strategisk utvikling, daglig drift eller ekstraordinære situasjoner.

Rådgiverteam

Alle advokater er ulike, med sine særegne kunnskaper, erfaringer og personlige egenskaper. På samme måte byr alle saker på ulike utfordringer og problemstillinger. Derfor jobber våre advokater alltid i team, slik at vi kan tilby deg og din bedrift akkurat den kombinasjonen av faglig ekspertise og erfaring som dere trenger, til hver enkelt sak.   

Mer enn juss

En sak har alltid flere sider. For de aller fleste er det utfordrende å se den fra et annet ståsted enn sitt eget. Våre advokater er sparringpartnere for ledere og næringslivet og kan hjelpe deg og din bedrift med å se en sak fra nye synsvinkler, slik at dere oppdager nye løsninger og nye muligheter. 

W:
H: