. Arbeidsrett
Main Image

Arbeidsrett

Vi kjenner arbeidslivets spilleregler.

Norsk arbeidsliv er i rask endring. Det gjelder også de lovene og reglene som gjelder for forholdet mellom partene i arbeidslivet, dvs. arbeidstaker og arbeidsgiver.
I de fleste bedrifter er de ansattes kunnskap og erfaring den viktigste ressursen. Feiltrinn og konflikter i arbeidslivet kan få store konsekvenser, både for bedriftens økonomi og for enkeltmenneskers liv.

Våre advokater bistår i alle typer saker som kan oppstå i arbeidslivet. Vi utarbeider gode arbeidsavtaler, er sparringspartnere for ledelsen i det daglige HR-arbeidet og bistår ved avvikling av arbeidsforhold.

Spør oss hvis du trenger hjelp med:
  • utarbeidelse av arbeidsavtaler, herunder vurdering av konkurranseklausuler
  • arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
  • oppsigelse og avskjed, herunder fratredelsesavtaler
  • nedbemanning og omorganisering
  • utarbeidelse av skriftlige varslingsrutiner
  • utarbeidelse og gjennomgang av konkurranseklausuler
  • pensjon – samarbeid med ekstern kompetanse
  • tariffavtaler
  • allmenngjøringsloven – solidaransvar, herunder bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • løpende rådgivning i generelle personalspørsmål
  • forhandlinger og prosedyre
W:
H: