7
Main Image

Om Ung i Næring

Ung i Næring er et nettverk for deg som er under 40 år og jobber innen næringslivet i drammensregionen. Initiativtaker og arrangør er Svensson Nøkleby.
 

Nettverket er en møteplass for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, få nye impulser, bygge relasjoner og ikke minst ha det gøy. Formålet er å øke samholdet og samhandlingen i det private næringslivet i regionen på tvers av fag og bransjer.
 

Nettverket består av medlemmer fra små, mellomstore og store bedrifter. Nettverket har i dag medlemmer som blant annet jobber innenfor finans, eiendom, media og kommunikasjon og juridisk rådgivning.
 

Som medlem får du delta på samlinger hvor fokuset er godt tverrfaglig innhold og gode samtaler. Nettverket gir en ypperlig anledning til å få innsikt i hva som skjer i regionens næringsliv og bli kjent med sentrale aktører på tvers av bransjer.

Klikk datoene nedenfor for å se programmet for tidligere samlinger:

16. februar 2023
17. november 2022
8. september 2022
2. juni 2022
24. mars 2022 
11. november 2021 
19. august 2021  
10. september 2020 

Ta kontakt med:

W:
H: