Stortingets innstilling til lovforslaget for å unngå hyblifisering

Vi har tidligere skrevet en artikkel om regjeringens lovforslag om strengere krav for å unngå hyblifisering. Les artikkelen her: Lovforslag om strengere krav for å unngå hyblifisering

Stortinget ved kommunal- og moderniseringskomiteen har nå kommet med sin innstilling til lovforslaget. Kort oppsummert tilrår komiteen departementets forslag til endringene i plan- og bygningsloven om å gi kommunen hjemmel til å regulere oppdelingen av boenheter, samt endringen i eierseksjonsloven om at det kreves to tredjedels flertall for å bygge om eller tilrettelegge seksjoner for bruk for flere personer enn det som er vanlig.

 

I tillegg til dette har komiteen foreslått følgende tilføying i eierseksjonsloven § 25 om hyblifisering:

 

«Bruken av bruksenheten må ikke uten samtykke fra styret endres slik at det vil kreve en endring av felles installasjoner eller fellesareal for øvrig, dersom bruken av alle bruksenheter endres på samme måte. I vedtektene kan det fastsettes at boligseksjoner ikke kan bygges om eller på annen måte fysisk tilrettelegges for utleie til mer enn to husstander innenfor én bruksenhet uten styrets samtykke. Samtykke etter annet punktum kan bare nektes dersom det er fare for at slik utleie kan være til vesentlig ulempe for andre beboere eller føre til en vesentlig forringelse av bomiljøet».

 

Tillegget er foreslått for å sette tydeligere rammer for hyblifisering eller omfattende utleie. 
 

Vi følger spent med på den videre behandlingen av lovforslaget i Stortinget, og kommer tilbake med mer når forslaget er ferdigbehandlet. Første behandling av forslaget i Stortinget er satt til 13. april.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.