Siste nytt i arbeidsretten - august 2021

Svensson Nøkleby ønsker å gi kunder og andre interesserte en oversikt over aktuelle nyheter som gjelder for arbeidslivet og arbeidsretten. Disse nyhetene vil publiseres jevnlig, og presenteres kort for å gi en rask oversikt over de mest aktuelle nyhetene og endringene. Klikk deg inn på overskriftene under for å lese mer detaljert informasjon om hvert tema. 
 

Har du spørsmål til noe av dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam.

God lesning!


KORONARELATERTE ENDRINGER

  • Arbeidsmiljøloven § 14-2: Utvidet fortrinnsrett for arbeidstakere som ble oppsagt i perioden 1. juli 2021 – 31. desember 2021
  • Midlertidig adgang til å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring
  • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering tilbakestilles ved nye permitteringstilfeller fra og med 1. juli 2021

 

LOVVENDRINGER

  • Arbeidsmiljøloven § 2 A-8: Diskrimineringsnemnda kan avgjøre tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse og tilkjenne erstatning og oppreisning ved brudd
  • Arbeidsmiljøloven § 1-5: Departementet kan i forskrift bestemme at arbeidsmiljøloven helt eller delvis gjelder for arbeidstaker som arbeider i arbeidsgivers hjem eller husholdning
  • Lønnstyveri straffbart etter straffeloven §§ 395 og 396 fra og med 1. januar 2022
  • Arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd: Fra og med 1. januar 2022 skal lønn utbetales fra arbeidsgiver via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling til arbeidstakers konto
  • Brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) medfører straffansvar fra 1. januar 2022


NYTT INNEN RETTSPRAKSIS

  • HR-2021-1193-A: Lønnsvilkår i tariffavtale kan bestå som individuelle rettigheter for ansatte etter at tariffavtalen har opphørt

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.