Siste nytt i arbeidsretten

Svensson Nøkleby ønsker å gi kunder og andre interesserte en oversikt over aktuelle nyheter som gjelder for arbeidslivet og arbeidsretten. Disse nyhetene vil publiseres jevnlig, og presenteres kort for å gi en rask oversikt over de mest aktuelle nyhetene og endringene. Klikk deg inn på overskriftene under for å lese mer detaljert informasjon om hvert tema. 
 

Har du spørsmål til noe av dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam.

God lesning!


NYTT INNEN RETTSPRAKSIS

 • HR-2021-605-A: Manglende opplysninger under ansettelsesprosessen – terskelen for oppsigelse i prøvetiden 
 • LF-2020-73757: Lønnstrekk basert på standardklausul i arbeidsavtaler - viktig avklaring i ny dom fra Frostating lagmannsrett


KORONARELATERTE ENDRINGER

 • Ny lønnsstøtteordning i kraft fra 15. mars
 • Utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker
 • Endrede permitteringsregler
 • Endringer i reglene om omsorgsdager
 • Endringer i innreisereglene for utlendinger 

 

NYE LOVFORSLAG OG HØRINGER

 • Høring: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
 • Lovforslag Prop. 153 L (2020-2021): Endringer i arbeidsmiljøloven mv. som tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet


ANDRE NYHETER

 • Arbeidsgivers utvidede plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering
 • Norge klaget inn for Europarådet for partiske arbeidsrettsdommere
 • Diskrimineringsnemnda: Diskriminering på grunn av fødselspermisjon ved omorganisering
 • Diskrimineringsnemnda: Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt omfatter også tilkallingsvikarer
 • Datatilsynet: Flere virksomheter ilagt gebyr for overtredelse av personvernlovgivningen den siste tiden

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.