Reseksjonering: Papirdugnad i sameiet? (Norwegian Only)

Våren er tid for dugnad og opprydning. Hva med en papirdugnad i sameiet? Eller i det minste få kartlagt om det er nødvendig og gir sameiet en verdi?

 

Vi har hjulpet mange sameier å rydde opp i eiendommens tinglyste papirer. Sakene er ulike, men ett fellestrekk går igjen: Den faktiske bruken i sameiet stemmer ikke med den tinglyste seksjoneringen, og det bør ryddes opp. For eksempel kan det være boder og parkeringsplasser som er seksjonert som fellesareal, selv om de som bor i sameiet, opplever seg som eiere av bestemte boder og parkeringsplasser.

 

Disse problemstillingene skaper utfordringer i sameiet:

  • Hvem bestemmer over boden/parkeringsplassen – er det sameiet eller seksjonseieren?
  • Hvem har vedlikeholdsansvaret? Sameiet eller seksjonseieren?
  • Kan sameiet ta felleskostnader for boden og/eller parkeringsplassen?
  • Følger boden og parkeringsplassen med ved salg?

 

Vi har bistått i flere slike saker, ikke bare for parkeringsplasser og boder, men også i andre tilfeller der faktisk bruk og tinglyst dokument ikke stemmer overens. Problemstillingene er som regel mulig å løse med reseksjonering (opprydning i de tinglyste pairene) og eventuelt vedtektstilpasninger. Verdien av å rydde opp på eiendommen er også stor.

 

For seksjonseieren er det for eksempel en verdi å ha en bestemt parkeringsplass varig knyttet til seksjonen i et tinglyst dokument, sammenlignet med å ha rettigheten uten en klar tinglyst regulering. For sameiet letter opprydningen driften ved at styret slipper spørsmål som vi nevner over.

 

Vi oppfordrer derfor sameier til å undersøke om det er lurt å få ryddet opp i de tinglyste papirene. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.