Portrettet: Martin Nymoen

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Jeg jobber med eiendom, kontraktsrett og forvaltningsrett. I hovedsak hjelper jeg kunder med tvister og rettslige spørsmål knyttet til kjøp og salg av eiendom og gjenstander. Dette gjelder reklamasjoner og mangelskrav, men også oppgjørsoppdrag, bl.a. utarbeidelse av kontrakter og dokumenter ved kjøp og salg av fast eiendom. Jeg arbeider også med forvaltningsrett, og der hjelper jeg kunder i prosesser mot kommune, fylkesmann og/eller sivilombudsmannen.
 

Hva synes du er det mest spennende ved jobben din?

Det mest spennende og utfordrende med jobben er å hjelpe kunder i forhandlinger og prosesser for domstolene. Under slike prosesser blir jeg tvunget til å gjøre skjerpede vurderinger, gjerne under press. Det gjør meg god på å ta avgjørelser. Samtidig er det da læringskurven er på det bratteste.

 

Hvordan synes du det har vært å jobbe fra hjemmekontor?

Det har gått fint. Samtidig liker jeg å jobbe sammen med kollegaene mine på kontoret og snakke med kunder ansikt til ansikt. Særlig ved større oppdrag som strekker seg over et lengre tidsrom, synes jeg det er hyggeligere og enklere å bygge gode relasjoner gjennom fysiske møter.

 

Hvordan ser du for deg Norge og verden etter at koronapandemien er over? 

Jeg tror Norge og verden vil være tilnærmet lik som tiden før pandemien. Derimot tror jeg at terskelen for å gjennomføre elektroniske møter vil være lavere, samtidig som terskelen for å ha hjemmekontor vil øke hos småbarnsforeldre.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.