Portrettet: Marie Klostereng Eid

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Jeg er tilknyttet sektorgruppen for eiendom, og jobber som rådgiver for virksomheter og privatpersoner med spørsmål knyttet til fast eiendom og kontraktsrett. Jeg jobber mest med eiendomsforvaltning, tingsrett og ekspropriasjon, i tillegg til saker som gjelder håndverkertjenester og nyoppføring av boliger.

 

Hvilke erfaringer gjorde du deg da du var i permisjon som eiendomsforvalter i Ås kommune?

Jeg fikk gleden av å jobbe med folk med en annen fagbakgrunn enn meg, noe som utfordret meg i måten jeg tilnærmer meg nye oppgaver. Jeg erfarte at beslutningsprosessene i kommunal sektor ofte involverer mange ulike personer og funksjoner, og hvor viktig samarbeid på tvers av enheter er for at det skal treffes veloverveide og gode beslutninger i tråd med politiske føringer.  

 

Hva ser du mest frem til nå som du er tilbake i jobben som senioradvokat hos oss?

Det er ikke lett å trekke frem én ting jeg ser mest frem til. Jeg gleder meg i alle fall til tempoet i arbeidshverdagen og den utstrakte klientkontakten. Gode relasjoner til klientene gir meg masse energi! Det blir også fint å komme tilbake til privat sektor igjen, med raske og effektive beslutningsprosesser. Ikke minst er jeg glad for å være på plass med alle de supre kollegaene her. Vi har et sterkt fagmiljø med veldig hyggelige folk som gir meg masse inspirasjon og motivasjon hver eneste dag.

 

Hvilke egenskaper tror du blir viktig for advokatrollen i tiden fremover?

Jeg tror det fremdeles er viktig å være fleksibel, både i hvordan vi løser oppgavene og nå enda mer enn før gjennom hvilke plattformer vi møter klientene. Jeg tror også det å ta seg tid til å bli kjent med klienten og deres behov fører til at man gjør en bedre jobb som rådgiver. Med en pragmatisk tilnærming kan man bistå med å finne løsninger som er gode for klienten her og nå, samtidig som de har ønsket effekt på lang sikt.  

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.