Portrettet: Jorun Huseby

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Jeg er advokatmedarbeider og hjelper 12 advokater med behandling av brevpost og digitalpost, registrering og oppretting av kunder og saker, innhenting av opplysninger fra Infotorg og Brønnøysundregistrene, utsendelse av prosessdokumenter via Aktørportalen osv. I tillegg kommer innkjøp av rekvisita og ellers forefallende arbeid.

 

Hva kjennetegner en typisk advokat?

De er engasjerte i faget sitt og opptatt av å gjøre en god jobb for klientene. De er grundige og arbeidsomme.

 

Hvordan har jobben din endret seg opp gjennom årene?

Jeg begynte med å jobbe for bare en advokat. Da ble det mer saksbehandling på sekretæren enn det som er tilfellet nå, hvor oppgavene er fordelt. Den digitale utviklingen gjør at arbeidsoppgavene kan gjøres raskere og man kan betjene flere.

 

Tror du advokatsekretæren vil byttes ut med en robot en gang i fremtiden?

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men jeg tror at advokater i fremtiden må gjøre enda mer av de praktiske oppgavene selv, dvs. det som vi medarbeidere gjør nå. Den digitale utviklingen vil nok bidra til det, men roboter tror jeg ikke er noen god erstatning for en medarbeider.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.