Portrettet: Christer Almquist

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Jeg er senioradvokat og er sektorleder for avdelingen for insolvens og konkurs, hvor jeg bistår selskaper som befinner seg i krevende situasjoner, som ved restrukturering, gjeldsordning og konkurs. Jeg blir også regelmessig oppnevnt som bostyrer i konkursbo ved Drammen tingrett.

 

Hva synes du er det mest spennende ved jobben din?

Det må være det at jeg er så heldig å ha veldig mange flinke folk rundt meg som hele tiden utfordrer og utvikler meg som advokat. Jeg er også heldig som har et yrke som gjør at jeg kan være med å bidra til å sikre verdier for selskaper og kreditorer, samt at jeg kan være med å bidra til gode løsninger for selskaper i en krevende situasjon.

 

Har du noen gode råd til bedrifter som sliter økonomisk akkurat nå?

Gjennomgå viktige og kostnadskrevende kontrakter, og undersøk muligheten for reforhandling. Ha orden på regnskapet, slik at du har et godt styringsverktøy. Evaluer oppdragsmengde og behov for ansatte. Undersøk muligheten for tilførsel av kapital.

 

Kan du kort forklare formålet med den midlertidige rekonstruksjonsloven?

Utbruddet av covid-19 fikk fart i arbeidet med nye regler om gjeldsforhandling og rekonstruksjon som resulterte i en midlertidig lov om rekonstruksjon som ble vedtatt i mai 2020. Bakgrunnen for loven var å etablere et effektivt verktøy for å hindre unødvendige konkurser i selskaper som ellers under normale omstendigheter var lønnsomme. Loven er ikke mye brukt i og med at det er relativt kostbart å sette i gang en rekonstruksjon gjennom retten. Det positive er at det for små bedrifter gjelder forenklede saksbehandlingsregler som kan bidra til å kutte kostnadene ved en rekonstruksjonen. Dette bidrar til at rekonstruksjon nå også kan være et alternativ for små og mellomstore bedrifter.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.