Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser i EØS-området trådte i kraft 23. mars 2022
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollud

EØS-terskelverdiene justeres hvert andre år av Europakommisjonen. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. At en anskaffelse overstiger terskelverdien innebærer blant annet at den omfattes av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser og må lyses ut i hele EØS-området. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte EØS-terskelverdier i Norge for 2022-2024.
 

  • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,4 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,4 millioner.
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,5 millioner, og 56 millioner for konsesjonskontrakter.
  • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,5 millioner og bygge- og anleggskontrakter 56 millioner.
     

Her finner du en fullstendig sammenligning av nye og gamle EØS-terskelverdier.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området. 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.