Merverdiavgift – midlertidig endring av fradragsreglene for utleiere av fast eiendom
Skrevet av: Advokat/partner Odd Hylland

Den 22. september 2020 orienterte Finansdepartementet om en mva-regelendring som får betydning for utleiere av næringseiendom. Regelendringen innføres som følge av at koronapandemien har medført et tregere utleiemarked.
 

Endringen som er knyttet til reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør, er i første rekke av betydning for de utleierne som har bygg under oppføring eller har et bygg/byggetiltak som var ferdigstilt etter 1. september 2019.
 

Det er som hovedregel inngåelse av en leieavtale med en mva-registrert leietaker, som utløser retten til mva-fradrag. For å få rett til umiddelbart, fullt mva-fradrag og slippe å måtte fordele fradraget over en 10-års periode etter ferdigstillelse, har det vært viktig å inngå en slik leieavtale senest 6 måneder etter at byggetiltaket stod ferdig. Det er denne utleiefristen som nå midlertidig endres fra 6 til 12 måneder.


Endringen har selvsagt særlig betydning for de utleierne som har igangsatt oppføring av næringsbygg/-arealer uten å ha alle leietakerne på plass. Imidlertid er dette en endring som også kan få stor betydning om en inngått leieavtale bortfaller under byggefasen. Et slikt bortfall vil medføre en tilbakebetalingsplikt for byggherren frem til en eventuell ny leieavtale inngås. Utsettelsen gir dermed utleierne en noe lenger frist til å snu seg rundt og finne ny leietaker i disse tilfellene.
 

Det er byggetiltak som er fullført/fullføres i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021 som får full tidseffekt av denne endringen. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil si at det legges opp til en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.


Endringen har trådt i kraft og er inntatt i mva-forskriften.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.